За контакти: 0878911316

Реализирани проекти

Ограда гр. Долна Баня

Изграждане на 180 метрова ограда на дворно място чрез извършване на следните дейности: направа на изкопни работи, кофраж, полагане на арматура, заливане с бетон и трамбоване, изграждане на оградни системи. Време за изпълнение – 3 седмици.

 

Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня
Ограда гр. Долна Баня


© 2021 Кентавър - ЕМ ООД. Всички права запазени.