За контакти: 0878911316

Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви даде необходимата информация относно всички лични данни, които ни предоставяте.

 1. КОИ СМЕ НИЕ?

„КЕНТАВЪР ЕМ“ ООД е регистрирано дружество в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204690636 със седалище и адрес на

управление: гр. София 1303, ул. Опълченска No 21, ет. 2; представлявано от Симеон Ценов. Дружеството изпълнява дейност и като администратор на лични данни. То е собственик на сайта www.kentavar-em.com.

 1. КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

В случай, че искате да се свържете с дружеството „КЕНТАВЪР ЕМ“ ООД, за да упражните своето право и да заявите отказ от събирането на предоставените от Вас лични данни, или да промените, отстраните и/или добавите информация в тази връзка, можете да извършите това на посочените контакти на фирмата:

Ел. поща: office@kentavar-em.com

Телефон: +359 888 911 112 / 0878911316; 0878911794

Адрес на фирмен офис: 1000 София, бул. „Александър Стамболийски“ No 41 / ет. 1

 

 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО НИЕ СЪБИРАМЕ?

Личните данни, които „КЕНТАВЪР ЕМ“ ООД събира като администратор на лични данни, имат за цел да идентифицират всяко физическо или юридическо лице, което желае да направи официално запитване за оферта за услугите, които дружеството предлага чрез уеб сайта си www.kentavar-em.com. Това са име, адрес, телефонен номер, електронна поща за физическите лица и име и правна форма на регистрация, седалище и адрес на регистрация, МОЛ, телефонен номер, електронна поща за юридическите лица.
 

 1. ПО КАКЪВ НАЧИН СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Начинът, по който Вие предоставяте Вашите лични данни на „КЕНТАВЪР ЕМ“ ООД чрез използването на уеб сайта на фирмата www.kentavar-em.com са следните:

Чрез попълване на Формата за контакт и/или посочените ел. поща и телефон на страница Контакти, както и на всички останали страници на уебсайта www.kentavar-em.com.

 

 1. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
 1. За да ви изготвим ценова оферта
 2. За да сключим и изпълним договор
 3. За да ви запишем в график за оглед и консултация
 4. За да ви изпращаме информационен бюлетин по имейл
 5. За да ви информираме за нови услуги и специални предложения
 6. За да изпълним задължителните разпоредби на приложимото законодателство. За тази цел ние събираме следните данни: лични данни, свързани с фактуриране.
 
 1. БИСКИТКИ

КЕНТАВЪР ЕМ“ ООД използва „бисквитки“ за проследяване и измерване на вашето взаимодействие с www.kentavar-em.com с цел подобряване работата на сайта и вашето потребителско преживяване.

Какво е „бисквитка“ и как се използва?

„Бисквитката“ е малък отрязък от текст, изпратен до браузъра ви от нашия уебсайт. Тя помага на сайта да запомни информация за посещението ви. „Бисквитката“ събира обобщени статистически данни, които не ви идентифицират като частно лице или фирма. „Бисквитките“, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.
„Бисквитките“ се използват за да направим рекламите, които виждате, по-подходящи за вас, да преброяваме колко посетители имаме в нашия уебсайт и не на последно място да подобрим вашето потребителско преживяване.

Може да се запознаете подробно с Политиката ни за бисквитки тук.

 

 1. ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Ние обработваме вашите лични данни за период, в зависимост от целите, изложени в настоящата Декларация за личните данни, или за ограничения период, описан в съответните закони.

В случай че става дума за счетоводни документи, периодът на запазване е 8 години, считано от приключване на счетоводната година.

В случай че бъде инициирана съдебна или дисциплинарна процедура, личните данни ще бъдат запазвани до прекратяването на производството, включително и за периода на евентуални коригиращи стъпки, при което данните, в случаите на граждански искове, ще бъдат изтрити след изтичане на давностния срок, посочен в гражданския кодекс.

В случай на обработване на данни, което се основава на дадено съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието.

След като събраните данни вече не са необходими за горе упоменатите цели, те се заличават или унищожават.

 

 1. ПО-НАТАТЪШНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако искаме да използваме личните ви данни за нови цели, които не са посочени в настоящата Политика за поверителност, ще ви предоставим нова декларация, в която са посочени всички условия, свързани с новото обработване преди същото да влезе в сила. Ако е нужно, ще поискаме вашето съгласие преди да започнем дейност по новото обработване на данни.

 

 1. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, вие имате право на:

 • да поискате достъп до вашите лични данни;
 • да поискате поправка на вашите лични данни;
 • да поискате изтриване на вашите лични данни;
 • да поискате ограничаване в обработката на вашите лични данни;
 • да поискате преносимост на данните;
 • да възразите спрямо обработването на вашите лични данни (включително и да възразите спрямо профилирането; както и други права във връзка с автоматизираното взимане на решения);
 • да оттеглите съгласието си и да подадете оплакване до надзорните органи.

 

 1. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Кентавър ЕМ ООД изпълнява задълженията си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни като спазва следните изисквания:

 • съхранява актуализирани лични данни;
 • ги съхранява и унищожава по безопасен начин;
 • не събира или задържа прекомерно големи количества данни;
 • защитава личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и като гарантира, че са предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни.

 

Ние вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено, но не само, когато обработката включва прехвърлянето на данни в мрежа, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка.

 

11. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИ ДАННИ ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА

КЕНТАВЪР ЕМ ООД разкрива вашите лични данни единствено на:

 1. Подизпълнители и партньори, които извършват услуги с ясни условия за запазване на конфиденциалност.
 2. Държавни органи, институции и лица с необходимите правомощия по силата на законодателството на Република България и Регламент 2016/679 на ЕС за защита на личните данни.
 

12. ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

КЕНТАВЪР ЕМ ООД използва следните доставчици на услуги при обработването на лични данни за измерването на потребителското поведение в www.kentavar-em.com, за изпращане на имейли и споделяне на съдържание от потребителите.

 1. Google (Google Analytics, Google Tag Manager, AdWords, DoubleClick, Google Plus, Youtube): https://privacy.google.com
 2. Facebook (Facebook Pixel) https://www.facebook.com/privacy/
 3. LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 4. Mail Chimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/
© 2021 Кентавър - ЕМ ООД. Всички права запазени.